Dan slobodnih dokumenata — plakati i letci

Posted on March 28, 2011 by Marko Dimjašević

Ove srijede je svjetski Dan slobodnih dokumenata. Uskoro više o tom danu ovdje na blogu, a za sada samo prevedeni plakati i letci za one koje bi htjeli koristiti materijale prevedene na hrvatski.