Osnovana udruga Slobodan softver Hrvatska!

Posted on June 16, 2011 by Marko Dimjašević

U petak se na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu održala osnivačka skupština udruge Slobodan softver Hrvatska. Ideja za takvom udrugom postoji već neko vrijeme i sada je konačno realizirana.

Kako Lawrence Lessig kaže u uvodu zbirke eseja Free Software, Free Society, programski kôd je tehnologija koja pokreće računala. Bez obzira je li zapisan u softveru ili hardveru, to je niz naredbi koji definira funkcionalnost digitalnih uređaja. Ti uređaji — posebice osobna računala — sve više određuju i upravljaju našim životima pa u skladu s time možemo reći da smo digitalno društvo. Udruga je nastala s ciljem osvještavanja društva na svim razinama o odnosima moći i kontroli kada se radi o tom nizu naredbi, tj. o softveru. Tko kontrolira tu tehnologiju, a time i brojne aspekte života u digitalnom društvu je pitanje oko kojeg kroz Udrugu želimo razviti diskusiju. Lessig postavlja pitanja poput: “Kakvu kontrolu bismo trebali imati nad tim kôdom? Kakvo znanje? Kakva bi sloboda trebala postojati tako da odgovara kontroli koju omogućuje?” Sloboda kôda je transparentni uvid u kontrolu koju programeri ugrađuju kao i pravo svakoga da preuzme tu kontrolu i izmijeni ju prema svojim željama. To je slobodan softver. Slobodan softver je kontrola koja je transparentna i otvorena za promjene.

Želio bih da u Slobodnom softveru Hrvatska polazimo od pitanja u kakvom društvu želimo živjeti. Smatram vrijednim i želim živjeti u društvu čije norme promiču tehnološke arhitekture koje podupiru vrijednosti jednakosti, učenja, dijeljenja, pomaganja, demokracije i privatnosti.

Privremena web-stranica udruge sadrži wiki na kojem se nalaze osnovne informacije o udruzi. Ako na bilo koji način želite doprinijeti udruzi — volontiranjem, donacijom novca ili poslužitelja koji nam je potreban, pružanjem prostora za rad, diskusijom ili na koji drugi način — javite nam se na mailing listu.